Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Thong Bao: 08/09/2009

Than chao lu khach,
Do so luong tai khoan dang ky tren game Con Duong To Lua qua tai nen chung toi se tien hanh edit mot so tai khoan cu the nhu sau:
Khoa vinh vien nhung tai khoan khong dang nhap trong vong <6thang.
Tien hanh thu phi doi voi lu khach Con Duong To Lua cu thu nhu sau:
10 silk = 10h choi tuong duong 1 silk/h
nhung tai khoan khong co gio choi se bi khoa tam thoi.
Thoi gian bat dau tu 0h01 09/09/2009.

Than Trong Thong Bao,

VDC -Net 2e

Thong bao : 07/09/2009
Keo dai thoi gian bao tri may chu Bac Dau

Than chao lu khach!
Do truc trac ky thuat nen chung toi keo dai thoi gian bao tri may chu Bac Dau den 9h00.Rat mong cac lu khach thong cam!

Chuc cac lu khach 1 tuan vui ve!

Than ai,

VDC -Net2E
Thong bao:04/09/2009
Thong bao mo lai he thong nap the tren E-cash!
Than chao lu khach,
Trong suat thoi gian vua qua,mac du cong giao dich truc tuyen ongate da di vao hoat dong chinh thuc nhung chung toi van nhan duoc rat nhieu yeu cau cua cac lu khach mong muon duoc mo lai trang E-cash phan vi chua nam ro he thong nap the Ongate moi,phan vi do o xa chua co he thong ban the Oncash da nang ...
Thau hieu duoc tam tu nguyen vong cua cac lu khach cung nhu muon phuc vu lu khach mot cach tot nhat co the.chung toi quyet dinh mo lai trang www.E-cash.com.vn trong vong mot thang de cac ban co the vua su dung E-cash vua tim hieu ky hon cach hoat dong tren trang Ongate Thoi gian cu the :
Thoi gian mo hoat dong : tu 17h00 ngay 04/09/2009 den 04/10/2009
Theo do,trong von mot thang cac ban co the su dung cac tien ich cua trang E-cash nhu binh thuong.Sau khi ket thuc mot thang chung toi se khoa chuc nang nap the E-cash va dang ky tai khoan E-cash tren trang www.E-cash.com.vn va chuyen moi hoat dong mua silk cho game Con Duong To Lua sang trang www.ongate.com.vn

Tran trong thong bao

VDC -Net2E

Thông báo : 31/09/2009
Keo dai thoi gian bao tri :
Than chao lu khach
De phuc vu tot cho lu khach trong ky nghi le Quoc Khach va dam bao chat luong cua cac dich vu cua game Con Duong To Lua, chung toi se keo dai thoi gian bao tri dinh ky ngay hom nay.Thoi gian bao tri du kien den 9h30'.Sau thoi gian nay cac lu khach tiep tuc cuoc hanh trinh cua Con Duong To Lua huyen thoai.

Than ai .
VDC -Net 2E